INSTAL•LACIONS DE CALDERES DE BIOMASSA

Aquesta és la font d'energia renovable més antiga coneguda per l'ésser humà, ja que ha estat usada des que els nostres ancestres varen descobrir el secret del foc. Des de la Prehistòria, la forma més comú d'utilitzar l'energia de la biomassa ha estat per mitjà de la combustió directa, cremant-la en fogueres a celobert, en forns i cuines artesanals i, fins i tot, en calderes, convertint-la en calor per a substituir les necessitats de calefacció, cocció d'aliments, producció de vapor i generació d'electricitat. Els avenços tecnològics han permès el desenvolupament de processos més eficients i nets per a la conversió de biomassa en energia.

Instal•lem calderes de biomassa d'ús domèstic i industrial per cremar pinyols d'oliva, closques d'ametlla, pellets, llenya i d'altres combustibles sòlids, que produiran calefacció i aigua calenta.

Vol saber quants diners estalviaria amb una caldera de Biomassa enfront d'una de convencional?

Demani'ns pressupost sense compromís.

Mostra d'instal•lacions efectuades:

 

Galeria d'Imatges

Instal·lacions de Geotèrmia Instal·lació de Tub Radiant Instal·lació de Calderes de biomassa Instal·lació d'Energia Solar

Reducció de costos gràcies
a l'eficiència energètica i
a les energies renovables