INSTAL•LACIONS D'ENERGIA SOLAR

Les instal•lacions solars fotovoltaiques produeixen l'energia elèctrica necessària per al subministre de les instal•lacions aïllades de la xarxa general o serveixen com a complement a instal•lacions connectades a la xarxa elèctrica.

Quins avantatges aporta l'energia solar:

 • Una energia gratuïta, inesgotable i no contaminant.
 • Estalvi econòmic i independència energètica contra les tallades de subministre.
 • No genera residus.
 • Evita patir els continus augments de preus de les companyies.
 • La nostra situació geogràfica la converteix en una de les millors opcions dins de les energies renovables.

Quines instal•lacions realitzem:

 • Solar Tèrmica:
  Mitjançant capadors solars tèrmics que transformen la radiació solar en energia útil per a escalfar un fluid i obtenir aigua calenta sanitària, calefacció en vivendes, piscines, etc.
 • Solar Fotovoltaica:
  Els panells converteixen directament l'energia del sol en electricitat en forma de corrent continu.

Instal•lacions clau en mà

Vostè ens indica les seves necessitats i ens mostra la seva casa, nau o instal•lació. A partir d'aquí li realitzem un pressupost ajustat a mida de les seves necessitats sense cap compromís.

 

Galeria d'imatges

Instal·lacions de Geotèrmia Instal·lació de Tub Radiant Instal·lació de Calderes de biomassa Instal·lació d'Energia Solar

Reducció de costos gràcies
a l'eficiència energètica i
a les energies renovables