INSTAL·LACIONS DE MINIEÒLICA

Utilitzi els recursos eòlics del seu entorn per produir la seva pròpia energia, més barata i més neta.

Què és l'energia minieòlica

Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada pel vent (turbina eòlica). Els seus precedents directes són els molins de vent que s'empraven per a la mòlta i obtenció de farina. En aquest cas, l'energia eòlica, en realitat l'energia cinètica de l'aire en moviment, proporciona energia mecànica a un rotor hèlix que, a través d'un sistema de transmissió mecànic, fa girar el rotor d'un generador, normalment un alternador trifàsic, que converteix l'energia mecànica rotacional en energia elèctrica.

Existeixen diferents tipus d'aerogeneradors, depenent de la seva potència, la disposició del seu eix de rotació, etc.

Els aerogeneradors poden treballar de manera aïllada o agrupats en parcs eòlics o plantes de generació eòlica, distanciats uns dels altres, en funció de l'impacte ambiental i de les turbulències generades pel moviment de les pales.

Per aportar energia a la xarxa elèctrica, els aerogeneradors han d'estar dotats d'un sistema de sincronització perquè la freqüència del corrent generat es mantingui perfectament sincronitzada amb la freqüència de la xarxa.

Ja en la primera meitat del segle XX, la generació d'energia elèctrica amb rotors eòlics va ser bastant popular en cases aïllades situades en zones rurals.

Sol·liciti sense compromís la realització de projectes i instal·lacions d'energia Minieòlica.

 

Galeria d'imatges

Instal·lacions de Geotèrmia Instal·lació de Tub Radiant Instal·lació de Calderes de biomassa Instal·lació d'Energia Solar

Reducció de costos gràcies
a l'eficiència energètica i
a les energies renovables